Astuessaan sisään liikkeeseen, asiakkaat luovat heti ensimmäisillä hetkillä kestävän vaikutelman yrityksen tuotteista sekä niiden laadusta, palvelusta, miellyttävyydestä ja työntekijöistä sekä johdosta. Ensimmäinen kokemus liiketilassa perustuu paljon siihen, mitä asiakas näkee, joten visuaalinen kokemus on tärkeää luoda heti alusta saakka mielenkiintoiseksi ja miellyttäväksi. Jos yrityksen ilme on onnistunut, näyttävä ja miellyttävä, asiakas kokee myönteisiä tunteita, mikä auttaa häntä jo tässä vaiheessa mahdollisten ostopäätösten tekemisessä.

Sisustuksen vaikutus yrityksen brändiin ja menestymiseen

Liiketilan välitön visuaalinen ilme vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan yritys luo itsestään. Yrityksellä on todennäköisesti erilaisia aatteita, joita hän haluaa tuoda tuotteillaan ja toimitilallaan esille, kuten laatu, puhtaus, järjestelmällisyys, mielenkiintoisuus, mahdollisesti erilaisuus. Siten sisustus on osa brändiä, jonka yritys luo ja voi auttaa merkittävästi myynnin edistämisessä.

Näyttävä ja massasta erottuva sisustus luo mielenkiintoa

Nykypäivänä kilpailun jatkuvasti kasvaessa yrityksen menestymisen takaamiseksi sisustuksen on tarjottava erikoislaatuista näyttävyyttä ja massasta erottuvaa sekä mielenkiintoista ratkaisumallia, joka houkuttelee asiakkaan sisälle liiketilaan ja siellä asioidessaan vahvistaa asiakasta positiivisessa kokemuksessa ostopäätöksen varmistumiseksi. Voidakseen luoda toimivan sisustuksen liiketilaan, on hyvä käyttää ammattilaisen visuaalista ja harjaantunutta silmää, sillä sisustussuunnittelijoilla on usein monipuolinen näkemys ja kokemusta menestyksekkäistä sisustusratkaisuista.

Sisustussuunnittelijan tulee olla kokenut liiketilojen sisustaja

Minkä tahansa sisustussuunnitteluyrityksen käyttäminen ei välttämättä takaa menestystä toimivan sisustuksen osalta, sillä moni sisustussuunnittelija saattaa olla erikoistunut esimerkiksi kodin sisustamiseen tai ei välttämättä ole perehtynyt merkityksellisesti siihen, minkälaiset tekijät saavat asiakkaan päätymään ostopäätökseen.

Yhteistyö yrittäjän ja kokeneen sekä menestyneen yritystilojen sisustussuunnittelijan välillä on erityisen tärkeää. Suunnittelijan on otettava huomioon yrittäjän toiveet ja osattava yhdistää ne osaamiseensa niin, että menestystä edistävät seikat pääsevät huomioon sisustusta suunnitellessa. Sisustusta suunnittelevat eivät välttämättä ole markkinoijia ja myyjiä, joten on hyvä heti asiakkuuden alussa tehdä selväksi, minkälainen sisustussuunnittelija on kyseessä ja varmistua siitä, että henkilö tai yritys ymmärtää sisustuksen merkityksen liikevaihdossa.

Parhaita yrityksiä sisustuksen suunnitteluun ovat yritykset, jotka suunnitelman lisäksi toteuttavat yksilölliset tuotteiden, esillepanojen, vitriinien ja mainosten valmistamisen. Usein materiaalit ja liiketilojen huonekalut täytyy räätälöidä tilan mukaan optimaalisiksi, jolloin sisustuksen suunnittelevan yrityksen on tärkeää pystyä ilman välikäsiä suunnittelemaan ja toteuttamaan työ alusta loppuun saakka.