Nykyajan kiireisessä arjessa liiketiloilta vaaditaan selkeyttä ja helppoutta, optimaalisia sisustusratkaisuja sekä toimivaa valaistusta ja tunnelmaa, joka usein luodaan asiaan sopivan musiikin avulla. Monessa liikeyrityksessä, jossa myymälä on kauppaketju, liiketilojen suunnittelua ei voida erikseen juurikaan muuttaa, sillä ne on suunniteltu erikseen koko ketjun mukaisiksi ja asiakkaan tullessa myymälään idea on, että hän jo tuntee tuotteet ja löytää mahdollisesti haluamansa tuotteen luo helposti siitä huolimatta, että hän asioi saman ketjun kyseisessä liikkeessä ensimmäistä kertaa. Toista on pienten yksittäisten myymälöiden liiketilat, joihin tässä kirjoituksessa perehdytään hieman paremmin.

Tuotteiden järjestelmällisyys ja aatteiden näkyvyys esillepanossa

Merkittävää on pienten myymälöiden aatteiden ja tärkeiden näkökulmien esille tuominen sisustuksen avulla. Esimerkiksi voitaisiin ottaa vaateliike, joka myy luonnonmukaisia ekologisesti valmistettuja vaatteita. Tuotteiden lisäksi asiakkaan on heti pystyttävä aistimaan yrityksen aatemaailma ja mahdolliset arvot ja tavoitteet. Sisustuksen tulee olla harmoniassa näiden ideoiden kanssa, jolloin luonnonmateriaalisia ja ekologisia vaatteita myyvän liiketilan tulisi huokua luonnonmukaista ideaa. Esille pantavien pöytien, seinämateriaalien ja näyteikkunoiden peruselementtien osalta oikeanlaiset materiaalit voisivat olla puusta ja sisustuksen yksityiskohtia voitaisiin lisätä esimerkiksi erilaisten huonekasvien avulla tai vaikkapa jonkin luonnollisen mielikuvan antavaa tuotetta käyttämällä, kuten vaikkapa köysimateriaalia käyttämällä.

Oikea valaistus

Valaistus luo merkittävästi muutoksia tunnelmaan, jolloin siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kirkas halogeenivalo lisää kyllä näkyvyyttä, mutta usein se antaa tuotteille kylmän kovan sävyn, joka ei välttämättä sovi yrityksen aatemaailmaan, jolloin on tarkoituksellisesti käytettävä erilaisia valoja. Jos jatketaan saman aiemman esimerkin, ekologisen vaatemyymälän sisustamista ajatellen, valot voisivat olla lämpimämpiä luoden luonnollista ja hiukan tavallista aurinkoisempaa tunnelmaa. Oikein käytettynä epäsuora lämmin valaistus esimerkiksi puusisustuselementtien takana luo oikeanlaisen pehmeän sekä miellyttävän tunnelman, jossa asiakas viihtyy.

Oikeanlaisen tunnelman luominen musiikin avulla

Vaikka musiikki ei ole sisustuselementti sellaisenaan, se on yksi merkittävimmistä tunnelmaan liittyvistä tekijöistä, kun sisustuksen avulla luodaan oikeanlaista tunnelmaa. Siksi ei ole yhdentekevää, että henkilökunta soittaa myymälässään haluamaansa musiikkia, vaan sen tulee luoda voimakas yhteys yrityksen ideologiaan ja ajatusmaailmaan. Silloin on brändiä ja tuotteita ajatellen mietittävä oikeaa asiakaskohderyhmää. Edellisen luonnollisen sisustuksen vahvistamiseksi oikeanlaisen musiikin tulisi lisätä luonnonmukaista rauhallista tunnelmaa entisestään.