Erilaisia yritysten toimitilojen sisätiloja ja kokonaisuuksia suunniteltaessa on huomioitava turvallisuuden lisäksi työntekijöiden viihtyvyys, joka vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja työssä päivittäin ja viikoittain jaksamiseen. Hyvän sisustussuunnittelun merkitys on siis suuri ja siihen kannattaa kiinnittää huomioita hyvin varhaisessa vaiheessa toiminnan aloitettua.

Myös vuosia toimineet toimistot kaipaavat aika ajoin päivitystä sisustukseen ergonomian sekä yleisilmeen parantamiseksi. Silloin voidaan myös varmistua siitä, että toimistossa on oikeanlainen työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta tärkeä ilmanvaihto, lämpötila, tarvittavat tilat peseytymiseen, mahdollisiin kokouksiin, lepoon työtuntien välissä sekä ruokailuun, mikäli toimistosta poistuminen ei ole mahdollista tai niin ei haluta erikseen tehdä.

Huomio istuvan työntekijän ergonomiaan

Sisustuksen osalta merkittävimmät asiat ja esineet ovat ne, jotka ovat käytössä jatkuvasti, kuten istuvien työntekijöiden työpöydät ja tuolit. Niiden uusiminen tietyin väliajoin on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistua työntekijöiden oikeasta työasennosta ja siitä, että staattisessa työssä, jossa ei liikuta paljon, työntekijälle ei kehity tarpeettomasti selkä- tai hartiakipuja tai muita vammoja, jotka saattavat vaatia työntekijää jäämään sairaslomalle tai mahdollisesti pakottaa hänet hoitoihin kolotusten parantamiseksi. Vaikka näiltä vältyttäisiinkin, on mahdollista, että työntekijän keskittyminen ja motivaatio työhön saattavat vähentyä huomattavasti, mikäli asiaan ei kiinnitetä merkittävää huomiota.

Työntekijän pöytä on yksi hänen tärkeimmistä työkaluistaan

Toimistotyöntekijä istuu valtaosan työpäivästään, joten pöydän on oltava oikean korkuinen jokaisen omaan kehoon nähden siten, että henkilö voi luontevasti istua ilman hartiaseudun kipeytymistä. Parhaimpia vaihtoehtoja ovat pöydät, joiden korkeutta voidaan säädellä helposti niin, että työntekijä pystyy istumaan ja seisomaan halutessaan päivän aikana. Silloin hänen on mahdollista liikkua enemmän työssään ja vaihtaa asentoaan useammin, jolloin tarpeettomilta kivuilta voidaan välttyä.

Tuolin tulee antaa tukea ja olla miellyttävä istua

Tuoli on toinen merkityksellinen työväline, jota työntekijä tarvitsee toimistossa jatkuvasti, jolloin on tärkeää, että se antaa sopivan tuen selälle niin, että siinä voidaan työskennellä tunnista toiseen joka päivä. Istuessaan työntekijällä tulee olla tukeva suora selän asento ja jalkojen on yletyttävä lattiaan tai jalkakorokkeelle, jottei painetta pääse kertymään jalkoihin. Käsivarsien tulee olla istuttaessa juuri pöydän yläpuolella niin, ettei työntekijän tarvitse jännittää niskaansa voidakseen toimia työkoneellaan luontevasti.