Jokainen liiketila ja yritys tarvitsee toimivan sisustuksen. Yritysten monenlaiset tarpeet tulevat kyseeseen sisustussuunnittelijan luodessa oikeanlaisen ja tarpeihin sopivan kokonaisuuden jokaiselle erilaiselle yritykselle erikseen. Toimistossa toimiva ratkaisu tulee olla täysin erilainen, kuin päivittäistavarakaupan tai pienen ateljeen sisustus, joten yleistä kaavaa sisustussuunnitteluun ei ole. Sen lisäksi suuri osa yrityksistä perustetaan vanhoihin toimitiloihin, jolloin ne remontoidaan sen mukaan, miten toimitilat on alun perin suunniteltu. Toki joitakin muutoksia on mahdollista tehdä sisätilojen huonejärjestelyn muuttamiseksi, mutta vain harvoin tila voidaan kokonaan uudistaa. Kantavia seiniä tai wc- sekä suihkutiloja harvoin voidaan muuttaa jälkikäteen ilman suurempaa remonttia, mutta oikeanlaisella sisustussuunnittelulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia viihtyvyydessä ja toimivuudessa.

Sisustussuunnittelun aloittaminen

Sisustuksen suunnittelua aloitettaessa on ensinnäkin huomioitava yrityksen tarpeet ja työntekijöiden turvallisuus, viihtyvyys ja käytännöllisyys. Myös yrityksen ilme vaikuttaa suuresti siihen, mitä sisustukselta halutaan, sillä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden astuessa sisään työtiloihin tai kaupan tiloihin he luovat ensisilmäyksellä mielikuvan yrityksestä, sen toiminnasta, yrityksen johdosta ja sen toimivuudesta. Sisustus ei siis ole lainkaan yhdentekevä asia yrityksen toiminnassa, vaan se vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestymiseen ja toimintaan sekä mahdollisesti liikevaihtoon.

Turvallisuus ennen kaikkea

Kaikkein merkityksellisin asia minkä tahansa yrityksen toimitilojen sisustuksen suunnittelussa on sisustuksen turvallisuus. Turvallisuudesta on huolehdittava tarkkaan ja toimitilojen on pystyttävä vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeisiin niin, että jokaisen työntekijän sekä mahdollisen asiakkaan turvallisuus on taattu niin pitkälle kuin mahdollista, jottei onnettomuuksia sattuisi tai niiden sattuessa ulos pääseminen ja suojautuminen olisi asianmukaista ja selvää.

Tyyliseikkoihin ei voida kiinnittää huomiota ennen turvallisuutta ja jokaisella toimitilalla tuleekin olla selvä idea siitä, miten hätätilanteessa toimitaan, missä ovat tarvikkeet tulipalon sammuttamiseen, missä ovat hätäuloskäytävät, miten ovet saadaan helposti auki silloin, kun on lähdettävä nopeasti. Sen lisäksi kaikilla työntekijöillä tulee olla selvillä, mistä löytyy ohjeet avun pyytämiseen, esimerkiksi ambulanssin tai palokunnan paikalle soittamiseen tai mistä löytyy ensiapulaukku ja tarvittava materiaali loukkaantuneen hoitamiseen välittömästi. Kun nämä asiat on huomioitu sisustuksessa ensimmäisinä, sen myötä sisustusta voidaan alkaa suunnitella ajatellen imagoa ja ilmettä, jonka yritys haluaa itsestään antaa sekä yritystilojen toimivuutta.